r4

Ryzosfera, to strefa oddziaływania korzeni w glebie. Oddziaływanie to może zmieniać się zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Oznacza to, że strefa gleby wokół korzeni będzie się różnić od innych, dalszych części gleby, gdzie korzenie nie występują. Czym? Choćby bakteriami i grzybami, które żyją w ryzosferze.

Comments are closed.