Page 1
Zwykły wpis

 

 

Microbąbel jako prototyp wodnego ogrodu w stanie mikrograwitacji – Projekt dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

Projekt rozwijany jest we współpracy z Zakładem Hydrobiologii, Wydziału Biologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Założeniem naszego projektu było stworzenie stabilnego samowystarczalnego ekosystemu, który byłby zdolny przetrwać w warunkach laboratoryjnych lub sztucznych.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację ekologicznego zagrożenia naszego naturalnego środowiska. Zagrożenia będącego konsekwencją wzrostu jego zanieczyszczenia oraz brakiem skutecznych lokalnych i globalnych mechanizmów i struktur jego przeciwdziałania. Powodem tej sytuacji są nie tylko czynniki polityczne i ekonomiczne ale także brak szerszej wiedzy i świadomości konsekwencji przyszłych i aktualnych działań człowieka.

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że środowisko w jakim żyjemy, i którego jesteśmy częścią stanowi dynamiczny, ogromnie złożony system oparty na wzajemnych relacjach, w którym woda odgrywa zasadniczą rolę. Mamy nadzieję, że nasz projekt będzie znaczącym wkładem w procesie pobudzania refleksji i społecznej debaty.

Projekt microBąbla ma charakter interdyscyplinarny, oraz łączy w sobie wiele różnych aspektów m. in. aspekt kulturowy, ekologiczny, naukowy, społeczny, edukacyjny i polityczny.

Nasz wodny microBąbel wpisuje się w bogatą historię ogrodów jako kulturowego dialogu z naturą. Ogród pełni bardzo ważna rolę w historii naszej kultury, wyrażoną w przypowieściach, mitach, historycznych przekazach np. ogród rajski, ogrody Semiramidy, ogrodowe labirynty. Ogrody od przydomowych po ogrody wiszące, ogrody botaniczne, ogrody wodne… aż do ogrodów w przestrzeni kosmicznej pełnią wiele funkcji od estetycznych, edukacyjnych po naukowe i ochronne, łącząc nasze głębokoludzkie pragnienia i tęsknoty z duchem innowacji. Jako obiekt świata sztuki jest nośnikiem wielu znaczeń i metafor. Jest artystyczną odpowiedzią na zmiany zachodzące w naszym środowisku zarówno naturalnym jak i kulturowym.

 

___________________

 

MicroBubble as a prototype of a water garden in microgravity- Project for the International Space Station.

Project developed in collaboration with the Institute of Hydrobiology, Faculty of Biology

Adam Mickiewicz University in Poznan, PL.

The premise of our project is the creation of a stable self-sufficient ecosystem which could survive in artificial or laboratory conditions.

The project was born as an answer to the state of ecological emergency of our natural environment due to the increase of pollution and the lack of effective local and global environmental management. This situation is caused not only by political and economic factors but also because of the lack of wider knowledge and awareness of consequences of our activities.

More and more we are aware that the environment we live in and we are part of, is a dynamic complex system based on interrelations, and water plays a fundamental role in it. We hope that microBubble will contribute to public reflection and debate.

The project is interdisciplinary and joins many aspects: cultural, ecological, scientific, social, educational and political.

Our watery microBubble refers to the rich history of ‚garden’ as a cultural dialogue with nature. From The Garden of Eden, garden-labirynths, home-gardens and botanical gardens, to gardens in Space – gardens perform various functions: mythical, esthetical, educational and scientific. They bridge deep human desires and longings with the spirit of innovation. As an artwork, microBubble is a carrier of various metaphors and meanings.

Cytat

Jednym z drastycznych przykładów jest zagrożenie ekologiczne Bałtyku (m.in. bronią chemiczną z II Wojny Światowej), w wyniku którego życie w nim może zniknąć na najbliższe 100 lat.

Notatka na marginesie

Projekt dla MSK jest odpowiedzią na sytuację ekologiczną zagrożenia naszego naturalnego środowiska, będącego konsekwencją wzrostu jego zanieczyszczenia oraz brakiem skutecznych lokalnych i globalnych mechanizmów i struktur jego przeciwdziałania.

Powodem tej sytuacji są nie tylko czynniki polityczne i ekonomiczne ale także brak szerszej wiedzy i świadomości konsekwencji historycznych i aktualnych działań człowieka.

 

 

Cytat

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że środowisko w którym żyjemy, i którego jesteśmy częścią, stanowi dynamiczny, złożony system oparty na wzajemnych relacjach, w których najmniejsze zachwianie równowagi może prowadzić do nieobliczalnych zmian.

Woda pełni w tym globalnym systemie szczególną rolę