RYZOSFERA/OPIS PROJEKTU

RyzosferaWielka: Sieć Małych Światów” Interdyscyplinarny projekt edukacyjno-artystyczno-badawczy.

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że struktura naszej rzeczywistości oparta jest na dynamicznych sieciach pozostających w nieustannych interakcjach: od sieci neuronowych po World Wide Web, od układu krwionośnego po zjawiska społeczne, ekonomiczne i kulturowe. Dzięki najnowszym technologiom  badania środowiska glebowego ujawniają horyzontalną sieć sygnalizacji i redystrybucji zasobów, której obszarem jest  niezwykle rozbudowana strefa korzeniowa, a uczestniczą w niej lokalne sieci mikroorganizmów i grzybów mikoryzowych. Z powodu swej integralności i obligatoryjnej dla społeczności roślinnych natury, ten nowo poznawany podziemny świat  został określony  mianem „Wood Wide Web”.

czytaj więcej
Poznawanie sieci połączeń korzeniowych i zachodzących w nich procesów może w znaczący sposób wpłynąć na zmianę zasad funkcjonowania ekosystemów tworzonych przez człowieka.

Naturalne sieci roślinne mają ogromny potencjał plastyczności, który pozwala takim środowiskom wytrwać w jednym miejscu przez wiele tysięcy lat. Tak imponująca sprawność inspiruje do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w sferze komunikacji międzyludzkiej  oraz do nowatorskich działań interdyscyplinarnych, wzorujących się na korzeniowych “małych światach”.

Osią projektu jest utworzenie immersyjnej interaktywnej instalacji artystycznej, o aspektach edukacyjno-badawczych, inspirowanej ryzotronami i sieciami „Wood Wide Web”.Wykorzystując najnowsze technologie wizualizacyjne, w tym druku 3D oraz eksperymentalne interfejsy, Internet, projekt łączy metodologie badawcze i wiedzę naukową ze strategiami artystycznymi, z indywidualną wyobraźnią i artystycznymi wizjami. Ważnym aspektem projektu jest jego międzyśrodowiskowy charakter oraz aktywny udział studentów w tworzeniu i modyfikacji projektu w oparciu o ich oczekiwania i ambicje.Realizacja programu zostanie oparta na eksploracji i eksperymencie, na międzyśrodowiskowej współpracy, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, na innowacyjnych praktykach edukacyjnych, artystycznych i badawczych, które obejmą:Zajęcia praktyczne, warsztaty, konsultacje, wykłady, seminaria, dyskusje, prace terenowe, pracę w laboratorium, publiczne prezentacje w postaci wystaw i sympozjów

Proponowany projekt w obszarze edukacji artystycznej jest innowacyjnym kompleksowym programem opartym jest na  międzyuczelnianej współpracy między Pracownią Projektów i Badań Transdyscyplinarnych Wydziału Edukacji Artystycznej UAP i Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Projekt jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i wpisaniem się w awangardowe i coraz intensywniej rozwijające się trendy oparte na wzajemnych relacjach sztuki, nauki i technologii. Jest przejawem strategii szkolnictwa wyższego dążących do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej i wzajemnego otwarcia się środowisk akademickich, badawczych i twórczych, dając studentom dostęp do interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczeń.

 

 

Comments are closed.