RYZOSFERA/NAUKA

Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

prof. Marlena Lembicz
http://ztr.home.amu.edu.pl/pl/s1.html

prof. Władysław Polcyn
Instytut Biologii Eksperymentalnej

prof. Artur Jarmołowski
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Klub Nauki i Sztuki

Ryzosfera to podziemny świat organizmów związany z korzeniami. Ten świat nie różni się znacząco od naszego wirtualnego świata. My komunikujemy się ze sobą za pomocą Internetu od zaledwie kilkunastu lat. Nauczyliśmy się gromadzić w sieci zasoby, by swobodnie się nimi dzielić, czerpać z tych zbiorów, gdy są nam potrzebne, naprzemian dawać i brać. W ryzosferze organizmy posiadły tę umiejętność wieki temu.

W naszym projekcie „Ryzosfera: Wielka sieć małych światów” chcemy odpowiedzieć na pytania: jakie są korzyści, a jakie „ciemne” strony życia w sieci. Strategicznym celem naukowym naszego projektu jest poznanie: (1) różnorodności sieciowych połączeń między organizmami występującymi w świecie korzeni in situ – bakteriami, grzybami, roślinami i zwierzętami oraz (2) mechanizmów fizjologicznych, molekularnych i ekologicznych umożliwiających rozrastanie się sieci, przesyłanie sygnałów i endosymbiontów, oraz redystrybucję zasobów. Badania obejmować będą korzenie drzew i roślin zielnych jednorocznych i wieloletnich. Zgromadzona przez nas wiedza o charakterze czysto poznawczym będzie wykorzystana do działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, a także do udoskonalenia metod produkcji żywności i innych potrzebnych nam materiałów pochodzenia roślinnego. Wykorzystanie informacji dotyczącej działania podziemnej sieci korzeni pozwoli nam zaproponować rozwiązania praktyczne, które zastąpią społecznie nieakceptowalne niepopularne)podejścia biotechnologiczne oparte o genetyczną modyfikację gatunków użytkowych. My wykorzystamy jedynie wiedzę o działaniu ryzosfery.

Comments are closed.