projekty

‘Na Pustyni Gwiazd: Woda. (Moja) kropla wszechświata”

Temat ‘Na Pustyni Gwiazd: Woda. (Moja) kropla wszechświata” zainspirowany został niedawnymi odkryciami form wody we wszechświecie, które okazały się przełomowe nie tylko dla naszych pozaziemskich ambicji ale także dla wiedzy o naszej planecie i nas samych. Temat wody w kosmosie skupia jak w ‘wodnej soczewce’ aspekty kulturowe, naukowe, społeczne i ekologiczne, łącząc wszystkie mikro i makro skale naszych doświadczeń. Woda jest bowiem podstawowym warunkiem zarówno naszego biologicznego istnienia jak i cywilizacyjnego rozwoju. W ramach projektu studenci rozwijają własne koncepcje artystyczne oparte na wyobraźni i intuicji twórczej, pogłębiając jednocześnie wiedzę i rozumienie otaczającego świata. Eksperymentują z różnymi środkami ekspresji i twórczej komunikacji.

naturalNIE

Idea projektu zrodziła się spontanicznie podczas wizyty studentów UAP na Wydziale Biologii, w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii w lutym 2012 roku. Tytuł projektu zwraca uwagę na niejasność granic między tym co postrzegamy/definiujemy jako naturalne i nienaturalne, na relacje między przyrodą i kulturą w kontekście postępu naukowego i technologicznego. „naturalNie” dotyka obszarów naszej percepcji, relacji między środowiskiem naturalnym a technologicznym, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz wizji przyszłości. „naturalNie” stanowi inspirację dla podejmowanych wspólnie refleksji oraz działań opartych na interakcjach pomiędzy wiedzą, nieskrępowaną wyobraźnią i eksperymentem.

FLOW

FLOW – World Water Day Poznań organizowany jest przez Wydział Edukacji Artystycznej UAP pod patronatem Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Co roku wydarzenie FLOW – World Water Day Poznań promuje nowe projekty artystyczne. Tematem tegorocznej wystawy głównej „POSTWATER” jest przyszłość wody. Temat wody skupia jak w ‘wodnej soczewce’ aspekty kulturowe, naukowe, społeczne i ekologiczne, łącząc wszystkie mikro i makro skale naszych doświadczeń. Założeniem projektu jest zwrócenie uwagi na palące problemy ekologiczne, pobudzenie świadomości ekologicznej i przywrócenie kulturowego szacunku do wody.

Projekt artystyczny „POSTWATER” jest częścią wydarzeń pod wspólnym tytułem : FLOW – World Water Day Poznań odbywających się w ramach obchodów Światowego Dnia Wody i 3WDS (3rd Water Day Symposium). Wydarzenia FLOW obejmują konferencję naukową na Wydziale Biologii UAM, warsztaty artystyczno-edukacyjne, oraz wystawę w przestrzeniach miasta i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Microbubble dla ISS

Microbąbel jako prototyp wodnego ogrodu w stanie mikrograwitacji – Projekt dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

Projekt rozwijany jest we współpracy z Zakładem Hydrobiologii, Wydziału Biologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Założeniem naszego projektu było stworzenie stabilnego samowystarczalnego ekosystemu, który byłby zdolny przetrwać w warunkach laboratoryjnych lub sztucznych.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację ekologicznego zagrożenia naszego naturalnego środowiska. Zagrożenia będącego konsekwencją wzrostu jego zanieczyszczenia oraz brakiem skutecznych lokalnych i globalnych mechanizmów i struktur jego przeciwdziałania. Powodem tej sytuacji są nie tylko czynniki polityczne i ekonomiczne ale także brak szerszej wiedzy i świadomości konsekwencji przyszłych i aktualnych działań człowieka.

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że środowisko w jakim żyjemy, i którego jesteśmy częścią stanowi dynamiczny, ogromnie złożony system oparty na wzajemnych relacjach, w którym woda odgrywa zasadniczą rolę. Mamy nadzieję, że nasz projekt będzie znaczącym wkładem w procesie pobudzania refleksji i społecznej debaty.

Projekt microBąbla ma charakter interdyscyplinarny, oraz łączy w sobie wiele różnych aspektów m. in. aspekt kulturowy, ekologiczny, naukowy, społeczny, edukacyjny i polityczny.

Nasz wodny microBąbel wpisuje się w bogatą historię ogrodów jako kulturowego dialogu z naturą. Ogród pełni bardzo ważna rolę w historii naszej kultury, wyrażoną w przypowieściach, mitach, historycznych przekazach np. ogród rajski, ogrody Semiramidy, ogrodowe labirynty. Ogrody od przydomowych po ogrody wiszące, ogrody botaniczne, ogrody wodne… aż do ogrodów w przestrzeni kosmicznej pełnią wiele funkcji od estetycznych, edukacyjnych po naukowe i ochronne, łącząc nasze głębokoludzkie pragnienia i tęsknoty z duchem innowacji. Jako obiekt świata sztuki jest nośnikiem wielu znaczeń i metafor. Jest artystyczną odpowiedzią na zmiany zachodzące w naszym środowisku zarówno naturalnym jak i kulturowym.

Comments are closed.