Program

Program PRACOWNI PROJEKTÓW I BADAŃ TRANSDYSCYPLINARNYCH jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i wpisaniem się w awangardowe i coraz intensywniej rozwijające się trendy oparte na wzajemnych relacjach sztuki, nauki i technologii. Jest przejawem strategii szkolnictwa wyższego dążących do wzajemnego otwarcia się środowisk akademickich, badawczych i twórczych, dając studentom dostęp do interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczeń.

Pracownia współpracuje z Wydziałem Biologii UAM, dając studentom dostęp do specjalistycznych laboratoriów badawczych i interdyscyplinarnej wiedzy.

Pracownia promuje rozwój artystycznych poszukiwań i wiedzy akademickiej w obszarach przenikania się sztuki, nauki i technologii, tworzy forum dla komunikacji i współpracy między środowiskami artystycznymi i naukowymi, rozwija kreatywny potencjał i świadomość studentów w oparciu o różnorodność doświadczeń i praktyk twórczych, ułatwia dostęp do interdyscyplinarnej wiedzy, tworzy środowisko artystyczno-badawcze będące źródłem wartościowej wiedzy opartej na indywidualnych i międzydyscyplinarnych poszukiwaniach, otwarciu i współpracy, podejmuje refleksje nad rolą sztuki w kształtującym się społeczeństwie wiedzy, nad wzajemnymi odniesieniami trzech wskazanych obszarów ludzkiej kreatywności i wynikającymi z nich konsekwencjami dla współczesnej kultury.

W ramach programu pracowni, studenci realizują projekty indywidualne oraz projekty pracowniane.

Realizowane tematy/zadania:

1.Ryzosfera: Wielkie Sieci Małych Światów

W roku akademickim 2020/2021 tematem przewodnim jest: „Ryzosfera: Wielkie Sieci Małych Światów”, inspirowany badaniami nad sieciowymi strategiami roślin Wood Wide Web, oraz wpływem tych badań na rozwój naszych społecznych ekosystemów oraz relacji między bio i techno-sferą. Temat realizowany jest we współpracy z Wydziałem Biologii UAM oraz Wydziałem Matematyki i Akademią Muzyczną w Poznaniu. Realizacja tematu oparta jest  na eksploracji i twórczym eksperymencie. Obejmuje warsztaty, konsultacje, wykłady, dyskusje, prace terenowe, pracę w laboratoriach, publiczne prezentacje w postaci wystaw i sympozjów.

 

Temat przewodni nie jest obligatoryjny. Pracownia wspiera studentów również w rozwijaniu indywidualnych tematów i twórczych pasji nie związanych z tematem przewodnim.

 

2. Mój Almanach

Almanach to roczny kalendarz, zawierający istotne dane i statystyczne informacje dotyczące np prognozy pogody, daty sadzenia dla rolników, tabele pływów i inne dane tabelaryczne. W almanachach można znaleźć informacje o układach ciał niebieskich i różne statystyki, takie jak czas wschodu i zachodu Słońca i Księżyca, daty zaćmień, godziny przypływów i odpływów oraz święta religijne. Zestaw wydarzeń odnotowanych w almanachu może być dostosowany do określonej grupy czytelników, na przykład rolników, żeglarzy czy astronomów.

Mój Almanach

Dotyczy zmiany sposobu postrzegania czasu, nie jako znormalizowanej struktury, którą związana jest z ekonomią, kontrolą nad ludźmi i planetą

Zadanie dotyczy zmiany naszej perspektywy, otwarcia systemu pomiaru czasu, odkrycia relacji ze środowiskiem w jakim żyjemy. dostrzec procesy “głębokiego czasu” natury.

Podstawy struktur czasowych w jakich funkcjonujemy wykształciły się w procesach administracyjnych i ekonomicznych. Czas mierzony dziś zegarami atomowymi stanowi techniczną podstawę dla globalnych transakcji niezależnych od środowiska, w którym żyjemy. Natura oferuje alternatywę. czas nie musi być narzędziem kontroli ale narzędziem do odkrywania współzależności.

Wszyscy dzielimy czas; chociaż przeżywamy go indywidualnie, jest “językiem” wspólnym dla wszystkiego co istnieje: ruchu konstelacji gwiezdnych, przyrostu pni drzewa, przepływu rzeki, milionów procesów, które dzieją się równocześnie, zapętlone we wzajemnych relacjach.

Czas to potężne medium komunikacji ze środowiskiem w jakim żyjemy. Zapraszamy do otwarcia się na różne sposoby myślenia o czasie w odniesieniu do obserwacji z perspektywy sztuki, nauki, filozofii

Proponujemy stworzenie osobistego rocznego Almanacha opartego nie na zewnętrznym normatywnym pomiarze, ale na relacji np. do rzeki, góry, drzewa czy jakiegokolwiek innego naturalnego obiektu lub zjawiska które jest dla Ciebie ważne.

Pomyśl

  • jaką strukturę / kształt formę miałby taki kalendarz,
  • co byłoby miarą czasu, jakie obserwacje chciałbyś/ałabyś  w nim umieścić

Almanach ma na celu przełamanie postrzegania rzeczywistości, codzienności jako czegoś danego, oczywistego, odkrywanie powiązań i  tworzenia nowych relacji ze środowiskiem, w tym dostrzeżenia “głębokiego czasu” natury.

 

inspiracje np: http://alaskarivertime.org/Rivers,

Envisioning Deep Time | Jonathon Keats: https://www.youtube.com/watch?v=mzOPzM2DX0k

Comments are closed.