pracownia

Program pracowni

Program pracowni jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i wpisaniem się w awangardowe i coraz intensywniej rozwijające się trendy oparte na wzajemnych relacjach sztuki, nauki i technologii. Jest przejawem strategii szkolnictwa wyższego związanych z wdrażaniem Procesu Bolońskiego dążącego do internacjonalizacji i wzajemnego otwarcia się środowisk akademickich, badawczych i twórczych, dając studentom dostęp do transdyscyplinarnej wiedzy i doświadczeń

 

Comments are closed.