naturalNIE – Noc Naukowców

Wystawa wybranych prac studentów Pracowni Projektów i Badań Transdyscyplinarnych z rocznika 2015/2016

Galeria Klubu Nauki i Sztuki

Collegium Biologicum UAM

30.09.2016

godz.: 16:00 - 24:00

dokumentacja wystawy

Idea projektu zrodziła się spontanicznie podczas wizyty studentów UAP na Wydziale Biologii, w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii w lutym 2012 roku. Tytuł projektu zwraca uwagę na niejasność granic między tym co postrzegamy/definiujemy jako naturalne i nienaturalne, na relacje między przyrodą i kulturą w kontekście postępu naukowego i technologicznego. „naturalNie” dotyka obszarów naszej percepcji, relacji między środowiskiem naturalnym a technologicznym, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz wizji przyszłości. „naturalNie” stanowi inspirację dla podejmowanych wspólnie refleksji oraz działań opartych na interakcjach pomiędzy wiedzą, nieskrępowaną wyobraźnią i eksperymentem.

Wiktoria Gazda - Mandale

Mandala pojawia się jako symbol związany z ludzką duchowością na całym świecie od czasów paleolitu. Dziś jest stosowana m.in. przez mnichów buddyjskich, jako forma medytacji. Dla współczesnego Zachodu odkrył ją C.G. Jung, wykorzystując rysowanie jej, jako pomoc w dojściu do tego, co w nas nieuświadomione. Samo słowo mandala pochodzi z sanskrytu, oznaczając święty krąg, centrum, koło życia czy cały świat – jest symbolicznym zapisem zarówno makro- jak i mikrokosmosu. Jesteśmy w stanie odnaleźć ją także w naturze, rozglądając się wokół nas lub sięgając w głąb – do struktur, z którch jesteśmy stworzeni, jak np.: komórek. Moja praca stanowi interpretację ich obrazu pod mikroskopem, nawiązującego właśnie do mandali.

Weronika Andrzejewska - Drobnoustrojstwa

W mojej pracy wykorzystałam obrazy z mikroskopu skaningowego, chcąc zmienić ich kontekst
stworzyłam nowy, mniej oczywisty świat fantastyczny.

Nikola Gajewska - Acarina

Do realizacji tego projektu skłoniła mnie odraza oraz niechęć do naszych mało widocznych gości, zamieszkujących w pościeli, glebie, kurzu domowym, na jedzeniu, pod łóżkiem…Jednocześnie chciałam w sposób zabawny i wielobarwny przedstawić te „obrzydliwe stworzonka” z innej strony. W formie kalejdoskopów, tęczowych widowisk, stworzyłam „taniec roztoczy”. Pozwala to na spojrzenie na pajęczaki z korzystnej strony. Dodatkowym uzupełnieniem pracy są ilustracje przedstawiające roztocza (Aceria anthocoptes) w formie graficznej. Również miały one na celu zobrazowanie stawonogów w zachęcający sposób do gościnności naszych współlokatorów.

Anna Marecka - Życiorys

e b r u
( ابروباد „ebri” czyli chmura lub کاغذ ابری „ab-ru” czyli powierzchnia wody) tradycyjna turecka sztuka zdobienia papierów introligatorskich. Technika polegająca na nakładaniu farby, która osiada na powierzchni zagęszczonej wody tworząc wzory, które następnie odbija są na papierze. Prezentowane przeze mnie ilustracje wykonane techniką ebru odnoszą się do tematyki chromoterapii (terapii kolorem) oraz przemijającego czasu.

ż y c i o r y s
Kręgi są symbolem dni, miesięcy i lat mojego życia. Delikatne i krótkotrwałe powstałe na wodzie – zupełnie jak ludzkie życie.
Wyraziste i rozmazane. Oddalone i te blisko nas. Przeszłość pozostaje na krawędziach, oddalona od centrum, powinna się naturalnie zatrzeć lecz czas sprawia, iż przeszłość staje się wyraźna jak nigdy przedtem… Owe kręgi to symbole ludzi, których spotkałam na swojej drodze. To oni sprawili, iż jestem.

Maurycy Baryga - Przebłyski

Praca jest swoistym pamiętnikiem artystycznym. Punktem wyjścia były zdjęcia powstające podczas wędrówek po rozlewiskach rogalińskich. Niezwykły klimat tego miejsca, połączenie rozległej przestrzeni z krajobrazem uformowanym przez potęgę rzeki było inspiracją do rozważań i jednocześnie natchnieniem. Przestrzeń stała się kontrapunktem do pochylenia się nad detalem, fragmentem. Element zatrzymany w kadrze staje się immanentną przestrzenią.
Słowa, które towarzyszą zdjęciom z jednej strony są integralną częścią pracy z drugiej pozostają od niej oddzielone, pozwalając na dowolność interpretacji. Otwierając kopertę odbiorca pozostaje sam na sam ze zdjęciem, jednak przeczytane słowa pozostawiają ślad interpretacyjny, którego nie sposób całkowicie odrzucić.

Jerzy Maksimik - Robaczki

Praca powstała w połączeniu różnych szczątek pancerzyków owadów, traktowanych palcami w celu uzyskania dźwięku. 

Zainspirowały mnie do tego liczne ścieżki dźwiękowe programów przyrodniczych, ale w mojej pracy poszedłem bardziej w eksperymentalny obszar dźwięków. 

Program filmowy

  1. Weronika Andrzejewska - Drobnoustrojstwa
  2. Dorota Gołębiowska - Magnolia japonica
  3. Joanna Bajus - Niedostrzegalna
  4. Maria Dybek - Inny wymiar
  5. Ada Kusiak - Decyzja
  6. Emilia Kucharczuk - W kryzysie
  7. Paulina Brelińska - Niezwykły film

Comments are closed.