Page 1
Obrazek

„Każdym oddechem, każdym łykiem wody jesteśmy połączeniu z oceanami. Jest to utrzymujący życie system, dostarczający nam ponad połowę tlenu jakim oddychamy, regulujący klimat i stanowiący źródło bogactw naturalnych” (Mission Blue)

Cytat

Plankton nie tylko stanowi podstawę łańcucha pokarmowego wodnej fauny ale produkuje też ponad połowę tlenu atmosferycznego, którym oddychamy. Używany jest także jako bio-wskaźnik w ocenianiu jakości wód.

To właśnie plankton jest bohaterem naszego projektu

Zwykły wpis

Szczególną rolę w naszym mikroogrodzie odgrywają rozwielitki czyli dafnie, które stanowią ważny składnik planktonu słodkowodnego.

Jako filtratory odżywiające się glonami mają duże możliwości kontroli ich rozwoju, przyczyniając się do naturalnego samooczyszczania się zbiorników wodnych.

Duże rozwielitki krótkim czasie zdolne są doprowadzić do tego że woda staje się przezroczysta.

Chętnie też wykorzystywane są przez naukowców w badaniach procesów ekologicznych.

Zwykły wpis

Założeniem mikroogrodu jest stworzenie stabilnego ekosystemu, który w warunkach sztucznych, domowych lub laboratoryjnych byłby samowystarczalny.

Nie bez znaczenia jest tu zdolność dafni do dostosowania sposobów rozmnażania do warunków zewnętrznych oraz produkcja jaj przetrwalnikowych, które potrafią ‚czekać’ nawet kilkadziesiąt lat na sprzyjające dla ich rozwoju warunki.