Projekt dla MSK jest odpowiedzią na sytuację ekologiczną zagrożenia naszego naturalnego środowiska, będącego konsekwencją wzrostu jego zanieczyszczenia oraz brakiem skutecznych lokalnych i globalnych mechanizmów i struktur jego przeciwdziałania.

Powodem tej sytuacji są nie tylko czynniki polityczne i ekonomiczne ale także brak szerszej wiedzy i świadomości konsekwencji historycznych i aktualnych działań człowieka.

 

 

Comments are closed.