e-twinning

„eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Biorą w niej udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 3-19 lat, w tym również bibliotekarze szkolni i pedagodzy, realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne.
Program istnieje od 2005 wspierając innowacyjne działania nauczycieli z ponad 40 krajów”

www.e- twinning.pl

W zeszłym roku nasze ryzosferowe sieci poszerzyły się o stałą współpracę ze szkołą podstawową nr 2 w Dąbrówce k. Poznania pod dyrekcją „ambasadora etwinningu”  Tomasz Ordzy, wielokrotnego laureata Eurpejskiej Odznaki Jakości. W ramach Ryzosfery rozwijany jest międzynarodowy edukacyjny projekt: „Wild networking – WiFi of plants and fungi”, ze szkołami w Portugalii  i  Turcji . Uczniowie realizują wspólny projekt przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,  opierając się na metodzie pracy STEAM (Science Technology Education Art & Mathematics).


Efekty pracy uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce w ramach projektu „Wild networking…” można zobaczyć na dokumentacji wideo, na której znajdują się urywki z warsztatów programowania mikrokontrolerów Arduino oraz prezentacja wykonanego przez młodzież ekosystemu.

 


 

Opis projektu:

Plener artystyczny w ramach międzynarodowego projektu e-twinning „Wild networkig – WiFi of plants and fungi”.
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce.
16.09.2020 r

Plener artystyczny odbył się we wrześniu 2020 roku, realizowany był we współpracy z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Dąbrówce i był częścią międzynarodowego projektu „Wild networkig – WiFi of plants and fungi”. Przestrzenią komunikacji i współpracy pomiędzy szkołami zagranicznymi i placówkami edukacyjnymi w Polsce jest platforma e-Twinning będąca częścią unijnego projektu Erasmus + Projekt ów porusza temat komunikacji roślin i grzybów w kontekście ekologii i zmian klimatycznych. Projekt opiera się na metodzie pracy STEAM łączącego w sobie zagadnienia z przedmiotów naukowych, technologii, edukacji, sztuki i matematyki, w której wszystkie powyższe dziedziny zostają zaprzęgnięte do poszerzenia perspektywy rozpoznania i rozwiązywania zadanych problemów i zagadnień.

czytaj więcej
Wstępem merytorycznym do działań plastycznych było powtórzenie zagadnień dotyczących budowy i funkcjonowania organizmów roślinnych i grzybowych, a także omówienie sposobu ich komunikacji z podkreśleniem zjawiska mikoryzy, które pojawia się na zasadach symbiotycznej współpracy roślin i grzybów, umożliwiając pomiędzy nimi komunikację i wymianę zasobów. Po wstępie teoretycznym dzieci zostały zapoznane z możliwościami dostępnych narzędzi plastycznych po czym każde z nich wyruszyło na poszukiwanie odpowiedniego miejsca na rozpoczęcie swojej pracy. Do dyspozycji miały tereny wokół szkoły wraz z zabytkowym kompleksem parkowym oraz boiskiem szkolnym i ogrodem. W czasie dwóch godzin lekcyjnych każde z nich stworzyło swoją interpretację podziemnych relacji drzew, krzewów i innych roślin oraz grzybów napotkanych i uwiecznionych na kartkach papieru. Podejście do tematu było różnorodne od przedstawień naturalistycznych, w których młodzi twórcy starali się wiernie odwzorować otaczającą ich rzeczywistość po obrazy czerpiące inspirację z niewyczerpanych pokładów wyobraźni, podkreślające osobowość, charakter i wolę przedstawicieli królestwa roślin i grzybów. Jednym z celów pleneru było zachęcenie do empatycznego spojrzenia na współuczestników naszego ekosystemu i zaakcentowanie silnej zależności pomiędzy nami-ludźmi, a nimi-nie ludźmi. Innym celem warsztatu było rozwinięcie umiejętności bacznego obserwowania natury, które stwarza okazję do rozwijania umiejętności krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, a także kształtuje postawę badawczą, wrażliwego i wnikliwego obserwatora. W efekcie czego powstały prace plastyczne o zróżnicowanym indywidualnym stylu, każde z nich jednak zawierało w sobie cząstkę naukowej prawdy opisującej świat. Ta świadomość szczątkowej wiedzy, koniecznej o uzupełnienie spojrzenia na rzeczywistość z innej perspektywy niż swoja własna, może nam pomóc w zrozumieniu i docenieniu wartości indywidualnej wypowiedzi budującej większą spójną całość.

 


Dokumentacja realizacji projektu
Więcej o postępach pracy można poczytać na stronie projektu
https://twinspace.etwinning.net/117816/home

 


Dokumentacja fotograficzna pleneru
Book titled 'What other than the natural significance of the forest? We discover the secrets of the forest'“What other than the natural significance of the forest? We discover the secrets of the forest”
Book titled 'Artistic plein-air with science'“Artistic plein-air with science”
Book titled 'Trees and shrubs of Europe'“Trees and shrubs of Europe”

Comments are closed.