Dyplomy

Magdalena Stachowiak

Moje Interstitium
2020

Praca dyplomowa praktyczna jest efektem moich dwuletnich artystycznych badań zainspirowanych, największym organem w ciele człowieka czyli interstitium  (śródmiąższ), odkrytym w 2018 roku. Zgłębiając specyfikę jego budowy oraz funkcje,  podjęłam próbę jego opisu. Wyobraźnią oswajam wewnętrzne przestrzenie  organizmu przy użyciu środków artystycznych. Ukazuję moje Interstitium w różnej  skali, barwie, zmiennej materii i strukturze. Efektem moich poszukiwań i prób nadania  mu namacalnej formy są obiekty, instalacja, książki artystyczne, utwory video, oraz  performance.

Praca teoretyczna pt. Oswajanie hiperrzeczywistości

Marta Ruszczyńska-Zielińska

Chwila przesuwa się o centymetr
2020

Praca artystyczna składa się z dwóch części. Pierwszą jest zbiór fotograficznych kompozycji. Widoczne na nich przesunięcia odzwierciedlają poniekąd fizyczne przesunięcie się chwili, która nie jest obiektywną przeszłością a jedynie jej subiektywnym odzwierciedleniem. Dokonuje się tu zachwianie rzeczywistości, która się wydarzyła a jednocześnie się nie wydarzyła. Fotografie przeplatają cytaty filozofów, których rozważania towarzyszyły mi podczas pracy oraz z moje własne przemyślenia. Drugą częścią pracy dyplomowej stanowi wirtualna wystawa, pozwalająca na podróż przez trójwymiarowy świat fotograficznych kompozycji.

Praca teoretyczna pt. Chwila przesuwa się o centymetr-rozważania na temat czasu w filozofii i sztuce.

 

Dziyana Taukin

Defined_not
2020
dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz i Designu, promotor: dr Mateusz Wróblewski.
Praca realizowana przy wsparciu Pracowni Projektów i Badań Transdysycplinarnych

Celem projektu defined_not jest stworzenie definicji mebla nie determinującej jego ostatecznego kształtu. Algorytm generuje w czasie rzeczywistym unikatowe, nieprzewidywalne, spersonalizowane obiekty. Przemysłowa zasada uśrednienia wymiarów ignoruje potrzeby wielu. Użyte parametryczna modyfikacja parametrów wejściowych i analiza zdjęć umożliwiają stworzenie obiektów dostosowanych do konkretnego kształtu ciała. W ergonomii uwzględnia się standardowe zdrowe pozycje siedzące zamiast faktycznych. W rzeczywistości ludzie rzadko je przyjmują, preferując swoje ulubione. Za pomocą technologii Motion Capture te pozycje zostały zarejestrowane, a użytkownikom zaoferowany wybór spośród form im odpowiadających. Wbudowany interaktywny interfejs umożliwia wpływ odbiorcy na kształt końcowy. Taka demokratyzacja projektowania uwalnia kreatywność użytkowników, tworząc głębszą emocjonalną więź z obiektem i przedłużając jego życie.

Praca teoretyczna pt. Algorytmy generatywne w projektowaniu mebla

Maria Subczyńska

Zerwane łącza
2019
Dyplom na Wydziale Intermediów, promotor pracy parktycznej Prof. dr hab. Izabela Gustowska
promotor pracy teoretycznej Prof. UAP, dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich
patrz: Mikoryzator oraz Ryzosfera Wielka Sieć Małych Światów
(www.transdisciplinary-art.pl/ryzosfera-mikoryzator/

https://mariasubczynska.wixsite.com/maria)

Zerwane łącza to gra słowna odnosząca się do zerwanych połączeń człowieka z Naturą, zerwanych łącz leśnego internetu (Wood WideWeb), jak również tych zerwanych z samym sobą. Celem wystawy jest próba odbudowania relacji człowieka z Sercem Natury. Przewodnikami na drodze do odnowy są grzyby. Las to świetnie skomunikowane środowisko – kiedy otwieramy się na odkrywanie współzależności między aktorami sieci, odnajdujemy wielkie bogactwo, bioróżnorodność, a także uczymy się na temat życia, śmierci oraz ponownych narodzin.  Właśnie tego uczą nas grzyby – są jak interfejs pomiędzy początkiem a końcem. Dbają o domykanie cyklu, obieg materii, są organizmem pomiędzy. Uczą nas, by puścić to co odejść miało, aby zrobić przestrzeń dla nowego. Uczą nas również o akceptacji tego, co zostało wyparte przez naszą kulturę: śmierci, starości, zgnilizny, choroby. Uczą nas o stanach granicznych, przejściowych, uzdrawiając to co niedopieszczone, budując przestrzeń dla zdrowej relacji z trudnymi obszarami naszej rzeczywistości, pokazując ich głęboki sens oraz poszerzając spektrum ich widzenia.

Praca teoretyczna pt. Zerwane łącza

Comments are closed.