flow3

FLOW3: Holy Waters

Projekt artystyczno – naukowy FLOW 3 Holy Waters odbywa się w ramach obchodów Światowego Dnia Wody UNESCO.

FLOW 3 obejmuje wydarzenia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, Termach Maltańskich, w Muzeum Sztuki Najnowszej M.O.N.A. Inner Spaces oraz Księgarni Skład Kulturalny

Temat wody skupia jak w ‘wodnej soczewce’ aspekty kulturowe, naukowe, społeczne i ekologiczne, łącząc wszystkie mikro i makro skale naszych doświadczeń. Założeniem projektu jest zwrócenie uwagi na palące problemy ekologiczne i przywrócenie kulturowego szacunku do wody.

Poniedziałek 21.03.2016 / godz.: 16:30

Collegium Biologicum UAM

Prezentacje naukowe

> prof. Ryszard Gołdyn, Wydział Biologii UAM

"Ochrona i rekultywacja jezior przed nadmierną eutrofizacją"

> prof. Marek Kulczykowski, Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku,

"Cicha woda zbocza rwie - czyli o awarii i ratowaniu zabytkowego mostu kolejowego w Koronowie"

Prezentacje artystyczne

Art Science Node w Berlinie

program filmowy

Wystawa

Dagmara Wyskiel "Gry mieszane"

Piotr C. Kowalski "Obrazy smaczne"

Mark Fischer "The Shape of Sound -AGUASONIC®"

 

Dagmara Wyskiel "Gry mieszane"

Dagmara Wyskiel jest polską artystką od 2001 roku mieszkającą w Chile. Zajmuje się twórczością artystyczną, projektowaniem graficznym, edukacją i organizacją wydarzeń kulturalnych w dziedzinie sztuk wizualnych, tak w Chile jak i poza jego granicami. Dagmara Wyskiel posiada dogłębną znajomość kraju w którym mieszka i tworzy, a jej działania, chociażby jak te związane z projektem rezydencji The Driest Place on Earth, umiejscowionym na obszarze o wyrazistym w kontekście historycznym, archeologicznym i społecznym, wzbogacają dyskusję wokół globalnego problemu geo-transformacji (przemysł wydobywczy) o krytyczne spojrzenie na kontekst lokalny. Jest współzałożycielką i przewodniczącą stowarzyszenia Colectivo SE VENDE Plataforma Móvil de Arte Contemporáneo (Mobilna Platforma Sztuki Współczesnej NA SPRZEDAŻ), z którym od 2004 roku organizuje wystawy, rezydencje, projekty wydawnicze i warsztaty.


 
więcej

Dagmara Wyskiel prezentowała swoją twórczość na ponad dziesięciu wystawach indywidualnych w Chile i USA oraz na wielu wystawach zbiorowych i festiwalach sztuki w Chile, w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Boliwii, Meksyku, Kolumbii, Argentynie, Chinach i Rosji.

www.proyectosaco.cl

Mark Fischer "THE SHAPE OF SOUND – AGUASONIC"

Naukowo-artystyczne wizualizacje dźwięków płetwala zwyczajnego nagrane w Zatoce Monterey na platformie MARS

Skupiając się na związkach między dwoma różnymi formalnie domenami dźwięku i obrazu, Mark Fischer dąży do ujawniania przez dźwięk jego widzialnej istoty. Dźwięk może być postrzegany jako wielo-wymiarowa ekspresja energii, którą artysta odkrywa przy pomocy precyzyjnie dostrojonych „soczewek”. Esencja dźwięku ujęta zostaje w szerokim widmie barwnym, sugerując jednocześnie jakąś głębszą tajemnicą zawartą w estetycznych wzorach. Być może są one zalążkiem nowego postrzegania dźwięku, wyzwaniem rzuconym naszemu dotychczasowemu pojmowaniu jego źródła, struktury i znaczenia?


 
więcej

Prace Marka Fischera w oryginalny sposób wpisują się w obecny dyskurs dotyczący Big Data i poszukiwania narzędzi, które pozwoliłyby zrozumieć naturę.

Źródłem obrazów są nagrania uzyskane zostały za pomocą hydrofonu o najwyższej dostępnie obecnie jakości, zainstalowanym na platformie MARS, Monterey Bay Aquarium Research Institute w Moss Landing, California.

Obrazy uzyskane zostały przy wykorzystaniu autorskiego procesu AGUASONIC®

http://www.neoimages.net/statement.aspx?id=1070

www.mbari.org/at-sea/cabled-observatory/

Mark Fischer jest informatykiem i artystą szczególnie zainteresowanym dźwiękiem ptaków, wielorybów I delfinów I sposobami ich wizualizacji.

Swoje prace prezentował szeroko na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Szwajcarii, Łotwie, Tajlandii, m.in. w New York Hall of Science, Expressions Gallery, Berkeley w Kalifornii, IEEE Zurychu.

http://aguasonic.com/

 

Piotr C. Kowalski "Obrazy smaczne"

Studia w PWSSP w Poznaniu w latach 1973-1978 na Wydziale Malarstwa. W latach 1993-1999 dziekan Wydziału Wychowania Plastycznego (od 1995 roku Wydziału Edukacji Artystycznej) PWSSP, a potem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu[1]. W latach 1999-2005 Kierownik Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej. W latach 1981-2001 członek Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Prowadzi Pracownię Malarstwa na macierzystej uczelni. Do 2010 roku profesor w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Zasiadał w Radzie Programowej TVP Poznań (1994-1998), Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Początkowo malował oryginalne instalacje, w których pokrywał otaczające przedmioty farbą wyciskaną wprost z tubki, cykl "Ostro malowane". Później wystawiał blejtramy na permanentne działanie deszczu, słońca i wiatru, przyrodę czyniąc współautorem obrazu. Rezygnując z farb, wypracował własną metodę malarską tworząc obrazy za pomocą owoców, kurzu, dymu, itp. bezpośrednio w naturze, cykl "Żywa natura". Cykl "Obrazy przechodnie" powstał przez położenie płótna bezpośrednio na ziemi (chodniku, bruku ulicznym) i stworzenie śladu na zasadzie frottage'u wykonanego przez przechodniów.

pozostałe wydarzenia

Termy Maltańskie
Wystawa Piotr C. Kowalski >wystawa czynna od 21.03.2016 do 30.04.2016

Warsztaty: Otwarte warsztaty dla dzieci “Sztuczna woda” >21.03.2016 godz.: 9:30 - 11:00 Otwarte warsztaty dla dzieci “Pamięć wody” >22.03.2016 godz.: 9:30 - 11:00

Muzeum Sztuki Najnowszej M.O.N.A Inner Spaces
Warsztaty: Art, Science And Activism - Center For Critical Practice 18/19/20.03.2016

Wystawa: Art, Science And Activism - Center For Critical Practice >otwarcie wystawy: 20.03.2016 godz.: 18:00

Księgarnia Skład Kulturalny
Na cały czas trwania FLOW3, Księgarnia Skład Kulturalny przygotowała specjalną ofertę książek artystycznych związanych z tematyką festiwalu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wystawa: “Ogród UAP” “AGUASONIC” Mark Fischer

>wystawa czynna: 18.03.2016-27.03.2016

FLOW3: Holy Waters

Projekt artystyczno – naukowy FLOW 3 Holy Waters odbywa się w ramach obchodów Światowego Dnia Wody UNESCO.

FLOW 3 obejmuje wydarzenia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, Termach Maltańskich, w Muzeum Sztuki Najnowszej M.O.N.A. Inner Spaces oraz Księgarni Skład Kulturalny

Temat wody skupia jak w ‘wodnej soczewce’ aspekty kulturowe, naukowe, społeczne i ekologiczne, łącząc wszystkie mikro i makro skale naszych doświadczeń. Założeniem projektu jest zwrócenie uwagi na palące problemy ekologiczne i przywrócenie kulturowego szacunku do wody.

Comments are closed.