Klub Nauki i Sztuki
Powstał w 2014 roku z inicjatywy władz Wydziału Biologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz Pracowni Projektów i Badań Transdyscyplinarnych Wydziału Edukacji Artystycznej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

 

Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych
Wydział Edukacji Artystycznej UAP
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Poznańskie Konsorcjum RNA
Uniwersytet im. Adama Mickiewizca w Poznaniu