Program Pracowni jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i wpisaniem się w awangardowe i coraz intensywniej rozwijające się trendy oparte na wzajemnych relacjach sztuki, nauki i technologii. Jest przejawem strategii szkolnictwa wyższego dążących do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej i wzajemnego otwarcia się środowisk akademickich, badawczych i twórczych, dając studentom dostęp do interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczeń.

Zajęcia on-line:

Pracownia Pojektów i Badań Transdyscyplinarnych

https://us02web.zoom.us/j/84112174163?pwd=Ly84U3hId280VytRMkRRTWROREdhQT09

Meeting ID: 841 1217 4163

Passcode: 841032

Aktualności

WHAT NEXT ? Między Sieciami - Kłącza i Przepływy, 

Międzynarodowa wystawa prac artystycznych organizowana przez Pracownię Projektów i Badań Transdysycplinarnych WEAiK Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Biologii UAM / Klubem Nauki i Sztuki  oraz Art & Science Node. Prezentuje dzieła i projekty młodych twórców, studentów i absolwentów Pracowni oraz uznanych artystów działających w obszarze szeroko rozumianego bioartu, sztuki inspirowanej naturą oraz najnowszymi badaniami w obszarze nauk przyrodniczych i biotechnologii.

więcej informacji : http://www.transdisciplinary-art.pl/what-next/

KLUB NAUKI I SZTUKI
zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu KOMUNIKATORIUM
Spotkanie będzie połączone z otwarciem wystawy What's Next-kłącza i przepływy towarzyszącej obchodom Światowego Dnia Roślin.

 

 

Poniedziałek 23 maja 2022
godz.: 16.00

Biblioteka Wydziału Biologii UAM
Kampus Morasko

KLUB NAUKI I SZTUKI
zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu KOMUNIKATORIUM

"Komunikatorium" to nowy cykl spotkań opartych na dyskusji wokół tematów proponowanych przez studentów dla studentów.

Pierwsze Komunikatorium odbędzie się wokół wystawy CallIn i projektu Cywilizacja szczurów, spotkania z ich autorami Pauliną Misiak, oraz Danielem Malinowskim.

 

Poniedziałek 7 marca 2022
godz.: 16.00

Biblioteka Wydziału Biologii UAM
Kampus Morasko

Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych
oraz Klub Nauki i Sztuki zapraszają na
NOC BIOLOGII 2022

 

Paulina Anna Misiak
Wyjście poza własną perspektywę, choć koncepcyjnie możliwe, w życiu prywatnym, w nauce czy świadomości społecznej staje się wyzwaniem niezwykle trudnym, jeśli nie niemożliwym. Jaką bowiem mamy możność wewnętrznej polemiki z pojęciami, z którymi dyskutujemy tylko za pomocą skądinąd własnych zasobów uniwersum symbolicznego?

wystawa Call In

Jaką realną możliwość krytycznej oceny relacji międzyludzkich, które nawiązujemy, czy uznawanego paradygmatu?

Cykl prac jest zaproszeniem do podjęcia próby wyjścia poza odśrodkową perspektywę oceny otaczającej nas rzeczywistości. Spojrzenia na różne zagadnienia (związane z  medycyną, technologią czy naturą) – symbolicznie i dosłownie – z lotu ptaka. Umożliwia to zabieg użycia miniaturowych figurek, które penetrują w nietypowy sposób znane nam obiekty. Wzywają nas (CALL IN) do refleksji nad naszą sytuacją wobec choroby czy leczenia, które może nas dotyczyć zarówno prywatnie, jak i w życiu zawodowym (cykl MediCALL IN), czy też refleksji nad obecnością technologii w relacjach międzyludzkich (cykl TechniCALL IN) .

bio

PAULINA ANNA MISIAK

Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa (dyplom z wyróżnieniem w 2020 r). Przed studiami artystycznymi ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, uzyskując tytuł magister farmacji w 2009r,  po czym pracowała naukowo w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz w aptece. Członkini Polskiego Związku Artystów Plastyków (ZPAP), IAA/AIAP (International Association of Art). Uczestniczyła m.in. w wystawie Capture the Future(s): Our BioTech Planet, European Plant Biology Congress 2021

www.paulinamisiak.pl

 

Daniel Malinowski
Chcę, żeby to była historia o szczurach, ludziach i środowisku.

prezentacja projektu Cywilizacja szczurów

 

Jest to reportaż z jednej strony zainspirowany tematem naszej pracowni – COMMON GROUND – a z drugiej strony jest to coś, co chciałem stworzyć praktycznie od zawsze.
Od kiedy sięgam pamięcią, interesuję się szczurami.
„to są dwa brzegi tej samej rzeki”.
Udało mi się przeprowadzić liczne wywiady środowiskowe z rozmaitymi osobami: z deratyzatorem, dezynfektorem i dezynsektorem w jednej osobie (w skrócie ddd), ze specjalistą od szczurów z Wydziału Biologii UAM, z licznymi mieszkańcami dzielnicy Wilda, z właścicielem i dozorcą kamienicy, w której żyją szczury, z cukiernikiem (w którego cukierni kiedyś, w przeszłości, także żyły szczury), ze studentami UAP tworzącymi projekty na terenie szczurów i o wiele, wiele więcej, a także na podstawie moich doświadczeń, mojej rodziny i sąsiadów – ponieważ jestem członkiem kamienicznej społeczności, która miała kontakt z tą cywilizacją na co dzień.

 

Collegium Biologicum UAM
Galeria Klubu Nauki i Sztuki
14.01.-14.02.2022

(ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6,
Poznań)

Zapraszamy do zapoznania się z grudniowym numerem Życia Uniwersyteckiego, w którym można przeczytać wywiad z prof. Marleną Lembicz z Wydziału Biologii UAM oraz prof. Joanną Hoffmann-Dietrich założycielem i kierownikiem Pracowni Projektów i Badań Transdyscyplinarnych UAP.

Link do wywiadu https://uniwersyteckie.pl/nauka/ryzosfera-inspiracja

LINK do wykładu: https://drive.google.com/file/d/1AwyRa-f_IwQx0cOO62iRLJRWrggqJ0rU/view?usp=sharing

Życie każdego osobnika, także Twoje i moje, to ewolucyjna podróż, długa a czasami krótka, ale prawie zawsze w towarzystwie różnych pasażerów.  To dzięki nim osobnik jest w tzw. dobrej formie, a czasami rozpoczyna z nimi walkę, aby przeżyć.  Efekt takiej gry ewolucyjnej jest trudny do przewidzenia. Wystarczy, że jeden ze współpasażerów wypadnie, a historia życia osobnika się zmienia.  Czym jest więc osobnik?

czytaj więcej

Największe problemy są z definicją osobnika w świecie roślin. Dziś wiemy jednak, że klasyczne atrybuty opisujące „indywidualność” osobnika takie jak zamknięty program rozwoju, pojedynczy genom, fizjologiczna jedność, czy wyraźnie wyodrębniony areał nie są uniwersalne dla wszystkich.  Spróbujemy razem zastanowić się nad holistyczną definicją osobnika i może… jego wizją zapisaną za pomocą nie tylko słów.

Prof. Dr hab. Marlena Lembicz

Botanik, ekolog roślin, nauczyciel akademicki. Certyfikowany tutor i lider w edukacji. Zajmuje się ekologicznymi i ewolucyjnymi efektami interakcji między grzybami endofitycznymi a roślinami i zwierzętami.

czytaj więcej

Autorka wielu naukowych artykułów na ten temat. Kierownik/wykonawca w ponad dziesięciu grantach polskich i jednym finansowanym przez National Geographic Science.. Przewodnicząca poznańskiej sekcji mykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego i ogólnopolskiej sekcji Grzyby w Interakcjach Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Pasjonatka wypraw górskich i  miłośniczka Dolnego Śląska.

link do wystawy

 

link do aplikacji

RYZOSFERA

wielka sieć małych światów

Ryzosfera: Wielka Sieć Małych Światów: to kompleksowy projekt artystyczno-badawczo-edukacyjny, który rozwija się w oparciu o wieloletnią współpracę między Pracownią Projektów i Badań Transdyscyplinarnych Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP a Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Projekt zainspirowany został badaniami nad strategiami sieciowymi roślin tzw. Wood Wide Web oraz potencjalnym wpływem tej wiedzy na zmianę kulturowych paradygmatów, wzrost świadomości ekologicznej i rozwój społecznych ekosystemów.

 

Realizacja projektu oparta jest  na eksploracji i eksperymencie, na międzyśrodowiskowe współpracy, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, na nowatorskich praktykach edukacyjnych, artystycznych i badawczych, które obejmują: międzyśrodowiskowe warsztaty, plenery artystyczno-badawcze,  konsultacje, wykłady, dyskusje, prace terenowe, pracę w laboratorium, publiczne prezentacje w postaci wystaw i sympozjów.